Ochrona humanitarna zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych
[Humanitarian protection of animals kept in zoos]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Prawnicze KUL (ISSN: 1897-7146)
Rok wydania: 2019
Tom: 78
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 113-132
Streszczenie: Artykuł dotyczy regulacji prawnych, odnoszących się do szczególnej kategorii zwierząt, jakimi są zwierzęta utrzymywane w ogrodach zoologicznych - w kontekście ich ochrony humanitarnej. W jego ramach poruszone zostaną m.in. zagadnienia odnoszące się do idei ochrony humanitarnej, kwestii związanych z jej ograniczeniem wyłącznie do zwierząt kręgowych, a także warunkami jakie spełniać muszą ogrody zoologiczne dla zapewnienia ochrony zwierząt w nich żyjących, stanu przestrzegania przepisów prawnych związanych z ochroną humanitarną zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz skutków związanych z ich naruszeniem – zarówno na płaszczyźnie prawa administracyjnego, jak i karnego.
Słowa kluczowe: Ogród zoologiczny, ochrona humanitarna zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, prawna ochrona zwierząt
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/5851/7937
DOI: 10.31743/sp.5851Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Zuzanna Gądzik",
title = "Ochrona humanitarna zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych ",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
year = "2019",
number = "2",
pages = "113-132"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gądzik, Z. (2019). Ochrona humanitarna zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych . Studia Prawnicze KUL, 2, 113-132.