Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych
[Criminal aspects of suicides committed for religious motives]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) (ISSN: 2083-4373)
Rok wydania: 2019
Tom: 25
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 27-47
Streszczenie: Artykuł dotyczy oceny samobójstw popełnianych z motywów religijnych, przy uwzględnieniu norm prawa karnego, mogących stanowić podstawę kryminalizacji. Pomimo że samobójstwo w świetle prawa karnego nie stanowi czynu zabronionego, ustawodawca wyszczególnił wiele przepisów penalizujących doprowadzenie innej osoby do targnięcia się na własne życie (m.in. art. 151 k.k., 207 § 3 k.k., 190a § 3 k.k.). Ponadto czynem zabronionym mogą być również zachowania samobójcy podjęte w związku z zamachem na swoje życie. W kontekście tym w artykule poddano analizie najczęstsze przypadki samobójstw popełnianych z motywów religijnych, tj. terroryzm samobójczy, samobójstwa popełniane w sektach oraz rytuał sati. W artykule wykorzystano przede wszystkim metodę formalno-dogmatyczną.
Słowa kluczowe: samobójstwo, odpowiedzialność karna, terroryzm samobójczy, sekty, doprowadzenie do samobójstwa
Dostęp WWW: https://wnus.edu.pl/ais/file/article/download/15685.pdf
DOI: 10.18276/ais.2019.25-02Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Zuzanna Gądzik",
title = "Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych",
journal = "Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)",
year = "2019",
number = "1",
pages = "27-47"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gądzik, Z. (2019). Prawnokarna ocena samobójstw popełnianych z motywów religijnych. Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze), 1, 27-47.