Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
[Punitive measures, forfeiture of animals, and exemplary damages in the Protection of Animals Act of 21 August 1997]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prokuratura i Prawo (ISSN: 1233-2577)
Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 75-95
Streszczenie: Artykuł dotyczy specyficznych środków karnych, przepadku zwierzęcia oraz nawiązki, orzekanych w przypadku dopuszczenia się przez sprawcę czynów wymierzonych w humanitarną ochronę zwierząt. Omówienie powiązano z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122). W artykule przedstawiono przesłanki stosowania powyższych środków, przepadku i nawiązki oraz wątpliwości interpretacyjne w ich zakresie. Tekst zawiera ponadto wnioski de lege ferenda dotyczące koniecznych zmian, poprawiających efektywność stosowania wskazanych instytucji.
Dostęp WWW: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/4gadzik-poprawiony.docCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Zuzanna Gądzik",
title = "Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt",
journal = "Prokuratura i Prawo",
year = "2019",
number = "3",
pages = "75-95"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gądzik, Z. (2019). Środki karne, przepadek zwierzęcia i nawiązka w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Prokuratura i Prawo, 3, 75-95.