Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
[Offences against Public Safety]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Radosław Hałas
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Kodeks karny. Komentarz
Redaktorzy: Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak
Strony od-do: 937-963