[Rec.:] Marek Mozgawa (red.), Samobójstwo, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, ss. 439
[[Rec.:] Marek Mozgawa (red.), Samobójstwo [Suicide], Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, ss. 439]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Prawnicze KUL (ISSN: 1897-7146)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 1(73)
Strony od-do: 137-142
DOI: 10.31743/sp.785