[Rec.:] Kamil Mamak, Prawo karne przyszłości, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, ss. 262
[[Rev.:] Kamil Mamak, Prawo karne przyszłości, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer, ss. 262]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Prawnicze KUL (ISSN: 1897-7146)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 3(71)
Strony od-do: 163-168
DOI: 10.31743/sp.3303