Prawnokarna ocena stosowania dopingu u zwierząt
[Criminal law-oriented evaluation of animal doping]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Prokuratura i Prawo (ISSN: 1233-2577)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 7-8
Strony od-do: 58-76
Streszczenie: Stosowanie dopingu w sporcie podlega kryminalizacji na gruncie przepi-sów ustawy z 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. Regulacje te dotyczą jednakże wyłącznie przypadków jego użycia wobec zawodnika będącego człowiekiem. Kwestia odpowiedzialności za stosowanie dopingu wobec zwierząt biorących udział w rywalizacji sportowej jest natomiast niesłusznie marginalizowana. Ustawodawca przewidział co prawda odpowiedzialność wykroczeniową na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt za stosowanie wobec zwierząt farmakologicznych i mechanicznych metod i środków dopingujących, jednakże poza dyspozycją tej normy pozostaje wiele zachowań, które uznaje się za przejawy dopingu wobec zwierząt. Co więcej, niejednokrotnie pomija się fakt, iż zachowania te mogą wypełniać znamiona przestępstw ujętych w przepisach karnych innych ustaw.
Dostęp WWW: https://pk.gov.pl/plik/2017_08/f4ca572558b7029e480b4ec50b249856.docCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Zuzanna Gądzik",
title = "Prawnokarna ocena stosowania dopingu u zwierząt",
journal = "Prokuratura i Prawo",
year = "2017",
number = "7-8",
pages = "58-76"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gądzik, Z. (2017). Prawnokarna ocena stosowania dopingu u zwierząt. Prokuratura i Prawo, 7-8, 58-76.