mgr Zhenxu Fan
asystent - II Katedra Sinologii
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zhenxu.fan_usun_to@kul.pl