dr Zdzisława Szadowska-Szlachetka
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: zdzislawa.szadowska-szlachetka_anti_spam@kul.pl