dr hab. Zdzisław Kudelski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zdzislaw.kudelski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2483-8698