mgr Zbigniew Wierzbicki
Asystent - Katedra Praw Człowieka i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zbigniew.wierzbicki_anti_spam@kul.pl