Pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zainteresowanie naukowe

  • problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa,
  • teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

 

Zainteresowania poboczne

  • filozofia polityki
  • ekonomia
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017 12:49