Ks. dr Zbigniew Michał Głowacki urodził się 10 sierpnia 1971 roku w Chełmie jako syn Krystyny i Henryka Głowackich. Szkołę podstawową ukończył w Rejowcu Fabrycznym w 1986 roku. Dalszą naukę kontynuował w Technikum Leśnym w Biłgoraju. Szkołę średnią ukończył w 1991 roku złożeniem egzaminu maturalnego.
W tym samym roku rozpoczął naukę na Wydziale Matematyki UMCS. W 1993 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w 1999 roku obroną pracy magisterskiej „Historiozbawczy charakter wiary w katechezach środowych Jana Pawła II” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego w Katedrze Teologii Fundamentalnej KUL. W tym samym roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. W latach 1999-2004 pracował jako wikariusz w parafii św. Zofii w Tarnogórze. W 2004 roku rozpoczął studia licencjacko-doktoranckie w zakresie liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczone obroną licencjatu w 2006 roku. Naukę kontynuował w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Teologii Liturgii KUL. Studia uwieńczył pracą doktorską na temat „Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Krakowiaka. Praca została obroniona 09 czerwca 2009 roku. W tym samym roku został skierowany do pracy w charakterze wikariusza do parafii św. Jadwigi w Lublinie. Po roku otrzymał skierowanie do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Jednocześnie został zatrudniony jako asystent w Katedrze Duchowości Liturgicznej w Instytucie Liturgiczno-Homiletycznym na Wydziale Teologii KUL.

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012 08:04