Wojciech Wytrążek

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
Instytut Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Konsultacje w sesji letniej:
piątek 22-06-2018 - 9:00-10:00,

wtorek 26-06-2018 - 9:30-10:00.
W sprawach ważnych i pilnych - wwojtek@kul.pl


Po to jest uniwersytet katolicki, żeby nauczyć używania rozumu
i nauczyć dowartościowania rodzimej kultury, 
jak się tego nie będzie rozumieć, to uniwersytet jest niepotrzebny.

                          Mieczysław Albert Krąpiec, OP

W swojej pracy, na ile potrafię, realizuję zasadę Ojca Rektora.

Po godzinach, na różne sposoby popularyzuję hasło
Lepiej grać niż pić lub ćpać!

 

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018 22:10