Ks. dr Wojciech Wojtyła
Asystent - Katedra Religiologii i Misjologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wojciech.wojtyla_anti_spam@kul.pl