dr Wojciech Wciseł
Kierownik ds. projektów edukacyjno-kulturalnych KUL dla Polonii i Polaków za granicą - Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL
adiunkt - Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.wcisel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-81876431