dr hab. Wojciech Lis prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.lis_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9014-0749