dr hab. Wojciech Lis prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.lis_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9014-0749