prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Profesor - Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.kaczmarek_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5176-8755