Witold Płaza
Ks. dr Witold Płaza
Adiunkt - Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: witold.plaza_anti_spam@kul.pl