Witold Kołbuk

2016

Prace magisterskie
 • Światowa produkcja zbożowa na początku XXI wieku – między skalą zapotrzebowania a skalą możliwości
 • Ekonomiczny wymiar sponsoring sportu na przykładzie klubów piłkarskich Europy Zachodniej
 • Koncern Gazprom jako narzędzie realizacji celów politycznych przez Rosję
 • Migracje w regionie lubelskim w latach 1990-2015 – przyczyny, skala i skutki ekonomiczne
 • Wpływ kondycji gospodarki USA i Rosji na gospodarkę światową na początku XXI wieku
 • Konkurencyjność polskiego eksportu na początku XXI wieku
 • Specjalne strefy ekonomiczne – idea i realizacja na początku XXI wieku
 • Integracyjna rola Euroregionów „Karpaty" i „Bug"
 • Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne na Lubelszczyźnie 1990-2015
 • Tendencje zmian w światowym wydobyciu i eksploatacji złóż miedzi na przełomie XX i XXI wieku
 • Polityka celna Polski na przełomie XX i XXI wieku
 • Międzynarodowa wymiana handlowa Ukrainy 1991-2015
 • Gaz i ropa naftowa w gospodarce współczesnej Rosji

2014

Prace magisterskie
 • Model świętości kobiecej w kulturze staroruskiej.
 • Radzieccy i rosyjscy uczestnicy warszawskich Festiwali Chopinowskich
 • Polityka interwencjonizmu gospodarczego w Europie międzywojennej.
 • Wpływ zmian kondycji gospodarki amerykańskiej na sytuację gospodarczą w Europie w okresie międzywojennym
 • Dramat narodu nieujarzmionego według opowiadania Lwa Tołstoja „Za co?”
 • Żydzi i kultura żydowska w twórczości Ilii Erenburga
 • Martyrologia unitów podlaskich w świetle „Listów unitów wygnanych do orenburskiej guberni”