Witold Kołbuk
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Profesor - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: witold.kolbuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7528-9406