Dwa oblicza tej samej rzeczywistości - likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi w 1839 roku według piśmiennictwa prawosławnego i katolickiego
[Two Faces of the same Reality - The Liquidation of the Union of Orthodox Church in Belarus in 1839 According to the Orthodox and Catholic Literature]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Białorutenistyki