Recenzja w przewodzie doktorskim: Paweł Ślaza
[Review in doctorate: Paweł Ślaza]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Paweł Ślaza
Tytuł publikacji: Filip Felicjan Szumborski (1771-1851) greckokatolicki biskup chełmski
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej