Рецензія дисертації: Людмила Третяк
[Review in doctorate: Lyudmyła Tretyak]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Lyudmyła Tretyak
Tytuł publikacji: Duchowieństwo eparchii Wołyńsko-Rówieńskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w latach 1945-1964
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II