Recenzja w przewodzie doktorskim: Mariusz Kaznowski
[Review in doctorate: Mariusz Kaznowski]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Mariusz Kaznowski
Tytuł publikacji: Podstawy materialne beneficjów parafialnych w południowo-zachodniej części unickiej eparchii przemyskiej w latach 1740-1783
Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski