Recenzja w przewodzie doktorskim: Andrij Pawłyszyn
[Review in doctorate: Andrij Pawłyszyn]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Andrij Pawłyszyn
Tytuł publikacji: Monastery męskie eparchii lwowskiej w latach 1596-1739
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II