Recenzja w przewodzie doktorskim: Oleh Duch
[Review in doctorate: Oleh Duch]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Oleh Duch
Tytuł publikacji: Żeńskie monastery eparchii lwowskiej i przemyskiej w XVII i XVIII wieku
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II