Recenzja w przewodzie doktorskim: Piotr Siwicki
[Review in doctorate: Piotr Siwicki]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Piotr Siwicki
Tytuł publikacji: Działalnośc biskupa Ferdynanda Ciechanowskiego a kształtowanie tożsamości kościelnej grekokatolików w diecezji chełmskiej w latach 1810-1830
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II