Recenzja w przewodzie doktorskim (promotor): Witold Bobryk
[Review in doctorate (tutor): Witold Bobryk]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Witold Bobryk
Tytuł publikacji: Duchowieństwo unickiej diecezji chelmskiej w XVIII wieku
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski