Recenzja w przewodzie doktorskim: Beata Bodzioch-Kaznowska
[Review in doctorate: Beata Bodzioch-Kaznowska]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Beata Bodzioch-Kaznowska
Tytuł publikacji: Duchowieństwo parafialne przemyskiej części unickiej eparchii przemysko-samborsko-sanockiej w latach 1740-1779
Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski