Recenzja w przewodzie doktorskim: Beata Lorens
[Review in doctorate: Beata Lorens]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Beata Lorens
Tytuł publikacji: Bractwa cerkiewne w diecezji przemyskiej obrządku wschodniego w XVII-XVIII wieku
Nazwa jednostki: Uniwersytet Rzeszowski