Stefan Żeromski wobec kwestii prześladowania unitów podlasko-chełmskich
[Stefan Żeromski towards the question of Uniats’ oppresion in Chełm and Podlasie regions]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Białystok ; Rapperswil
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Żeromski : piękno i wolność : studia
Redaktorzy: Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński
Strony od-do: 191-199
Streszczenie: Polityka caratu na ziemiach polskich była nakierowana na rusyfikację Polaków i wszystkiego, co związane było z kulturą polską i łacińską. Unici pochodzenia ruskiego, którzy mieszkali w południowych regionach Podlasia i na Chełmszczyźnie - od końca XVI wieku, będąc w jedności religijnej z Kościołem katolickim - byli ofiarami tej polityki. Represje wobec unitów Podlasia, którzy odmówili przyjęcia rosyjskiego prawosławia, miały szeroki oddźwięk w literaturze polskiej. Teksty literackie autorstwa Stefana Żeromskiego („Do swego Boga” czy „Poganin”) należą do tych najwybitniejszych, najdramatyczniej przedstawiających tragedię unitów nadbużańskich. Żeromski był nieomal naocznym świadkiem, anachronicznych już w tym czasie w Europie, represji wobec unitów za ich przekonania religijne. To mogło się zdarzyć tylko pod rosyjskim panowaniem – taki wniosek można wysnuć z „unickich tekstów” Stefana Żeromskiego.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Stefan Żeromski wobec kwestii prześladowania unitów podlasko-chełmskich",
journal = "",
year = "2014",
pages = "191-199"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2014). Stefan Żeromski wobec kwestii prześladowania unitów podlasko-chełmskich. , 191-199.