Recenzja w przewodzie doktorskim: Jarosław Stocki
[Review in doctorate: Jarosław Stocki]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Jarosław Stocki
Tytuł publikacji: Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka na tle religijności Tarnopolszczyzny w latach 1946-1989
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski