Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku
[From the idea of religious unity to the formation of cultural and national idenatity in the Polish-Ruthenian borderland in the nineteenth century literature]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Polilog. Studia Neofilologiczne (ISSN: 2083-5485)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 305-315
Streszczenie: Unia cerkiewna z 1596 roku miała na celu wyłącznie przywrócenie jedności chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. W XIX wieku, w wyniku różnych działań politycznych i przemian społecznych po rozbiorach Rzeczypospolitej, dotychczasowych wiernych Kościoła unickiego na pograniczu polsko-ruskim zaczęto postrzegać jako: Polaków - katolików obrządku łacińskiego, Ukraińców - katolików obrządku greckiego lub wyznania prawosławnego i Białorusinów - wyznawców prawosławia. Publicyści i pisarze tym czasie odegrali ważną rolę w tym procesie kształtowania się tożsamości narodowej ludności żyjącej na pograniczu polsko-ruskim.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = " Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku ",
journal = "Polilog. Studia Neofilologiczne",
year = "2014",
number = "4",
pages = "305-315"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2014). Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku . Polilog. Studia Neofilologiczne, 4, 305-315.