Recenzja w przewodzie doktorskim: Dorota Wereda
[Review in doctorate: Dorota Wereda]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Dorota Wereda
Tytuł publikacji: Unicka diecezja brzeska w latach 1720-1795
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski