Recenzja w przewodzie doktorskim: Anna Krochmal
[Review in doctorate: Anna Krochmal]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Krochmal
Tytuł publikacji: Stosunki między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski