Spór o konsekwencjie unii brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim w XIX wieku
[The Dispute about the Consequences of the Union of Brest in Polish And Russian Literatures in the Nineteenth Century]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Białystok
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Wiktor Choriew in memoriam
Redaktorzy: Jarosław Ławski, Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski
Strony od-do: 164-176
Streszczenie: Polscy i katoliccy publicyści w unii cerkiewnej dostrzegali przede wszystkim realizacje idei jedności chrześcijaństwa i traktowali ją jako pomost kulturalny. Rosyjscy i prawosławni publicyści w cerkiewnej unii brzeskiej widzieli przede wszystkim narzędzie ekspansji polskiej, katolickiej i łacińskiej na ziemie ruskie.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Spór o konsekwencjie unii brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim w XIX wieku",
journal = "",
year = "2013",
pages = "164-176"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2013). Spór o konsekwencjie unii brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim w XIX wieku. , 164-176.