Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku
[From the idea of religious unity to the formation of the cultural identity on the Polish-Ruthenian borderland in the nineteenth century writings]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
Miejsce: Słupsk
Nazwa jednostki: Akademia Pomorska. Instytut Neofilologii