Kondycja ekonomiczna Cerkwi unickiej w rejonie Tomaszowa w XVIII i XIX wieku
[Economic Condition of Uniate Church in Tomaszów Region in the Eighteenth and Nineteenth Centuries]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Kołbuk
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2006
Tytuł publikacji: Księga Pamiątkowa : z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
Redaktorzy: Tadeusz Guz, Małgorzata Kuć, Maria Regina Pałubska
Strony od-do: 845-866
Streszczenie: Sytuacja ekonomiczna probostw unickich w rejonie Tomaszowa w XVIII i XIX wieku była typowa dla większości placówek cerkwi unickiej. Poziom życia codziennego duchowieństwa unickiego niewiele odbiegał od poziomu życia wiernych z reguły ludności chłopskiej.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk and Anna Kołbuk",
title = "Kondycja ekonomiczna Cerkwi unickiej w rejonie Tomaszowa w XVIII i XIX wieku",
journal = "",
year = "2006",
pages = "845-866"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. and Anna Kołbuk(2006). Kondycja ekonomiczna Cerkwi unickiej w rejonie Tomaszowa w XVIII i XIX wieku. , 845-866.