Mniejszość rosyjska w Polsce międzywojennej – zmarginalizowana społeczność
[Russian minority in interwar Poland - marginalized community]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2003
Tom: 51
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 5-25
Streszczenie: Dziedzictwem carskiego panowania na ziemiach polskich była narodowa mniejszość rosyjska. W okresie międzywojennym liczyła ona prawie 100 tysięcy i z trudem przystosowywała się do nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Mniejszość rosyjska w Polsce międzywojennej – zmarginalizowana społeczność",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2003",
number = "7",
pages = "5-25"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2003). Mniejszość rosyjska w Polsce międzywojennej – zmarginalizowana społeczność. Roczniki Humanistyczne, 7, 5-25.