Stefan Żeromski wobec kwestii prześladowania unitów podlasko-chełmskich
[Stefan Żeromski against the persecution of the Uniates in Podlasie and Chełm region]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee - estetyka – język
Miejsce: Białystok
Nazwa jednostki: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej