Odwoływanie się do historii w biznesowych negocjacjach polsko-rosyjskich
[Referring to history in the Polish-Russian business negotiations]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nowe tendencje w zarządzaniu. Spotkania teorii z praktyką
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: . Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekonomii i Zarządzania