Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914
[Eastern Churches in the lands of the former Polish – Lithuanian Commonwealth 1772-1914]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 1992
Streszczenie: Pomiędzy latami 1772 a 1914 na mapie wyznaniowej Europy Środkowo-Wschodniej zaszły wielkie zmiany. Przyczyną tych zmian były rozbiory Rzeczypospolitej i wyznaniowa polityka zaborców. Na ziemiach zajętych przez Austrię zreorganizowano między innymi sieć parafialną Cerkwi greckokatolickiej – liczba parafii zmniejszyła się o połowę. Jednak władze austriackie konsekwentnie podtrzymywały dalsze istnienie Cerkwi unickiej. Inaczej przedstawiała się sytuacja pod zaborem rosyjskim. W wyniku kolejnych akcji kasujących unię cerkiewną (w latach 1793 – 1796, 1839 i 1875) spośród prawie 7 tysięcy parafii unickich nie ocalała ani jedna. Administracja carska na miejscu parafii unickich tworzyła parafie prawosławne. Ponadto od połowy XIX wieku powstawały nowe parafie prawosławne na terenach gdzie nigdy nie było wyznawców prawosławia.Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914",
year = "1992",
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (1992). Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914. Lublin: