Cerkiew prawosławna pod kontrolą władz PRL
[Orthodox Church as a subject to government control in the communist Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kultura bez cenzury?
Miejsce: Opole
Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski, Katedra Slawistyki