Kondycja unii cerkiewnej na wschodniej Białorusi według wizytacji z lat 1789-1790
[The condition of the Union church in eastern Belarus according to the visit from 1789-1790]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Europa Wschodnia w dyskursie naukowym
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Białorutenistyki