Two Faces of the Same Reality. Liquidation of Church Union in Belarus in 1839 According to Orthodox and Catholic Literature

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: "Зъ зычливости ку моеи отчизне”: Tom pamiątkowy dedykowany Profesorowi Mikołajowi Timoszukowi
Redaktorzy: Nina Barszczewska, Mikołaj Chaustowicz
Strony od-do: 193-205
Streszczenie: Okoliczności upadku cerkiewno-kościelnej unii, która na ziemiach białoruskich i na ich obrzeżach przestała istnieć w 1839 roku, do dziś budzą spory. Historycy i publicyści katoliccy i sympatyzujący z katolicyzmem zdarzenie to przedstawiają bardzo odmiennie od historyków i publicystów prawosławnych i sympatyzujących z prawosławiem. Ta sama rzeczywistość jest postrzegana tak różnie nie tylko z powodu emocjonalnego zaangażowania autorów. Zdecydowanie bardziej sytuacja ta wynika z tego powodu, że obie strony (katolicka i prawosławna) świadomie lub nieświadomie skupiają się od dawna i aż do dziś, na analizowaniu wybranych aspektów upadku unii cerkiewnej i resytuacji prawosławia, pomijając lub marginalizując, bądź nie doceniając innych. W rezultacie naukowe i popularne teksty o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach wielkiej zmiany konfesyjnej dokonanej na Białorusi w 1839 roku pisane z punktu widzenia prawosławnego lub katolickiego, kreują niemal dwie odmienne rzeczywistości. Tymczasem każda ze stron sporu w dużym stopniu ma rację, opierając się właśnie tylko na wybranych przez siebie aspektach.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Two Faces of the Same Reality. Liquidation of Church Union in Belarus in 1839 According to Orthodox and Catholic Literature",
journal = "",
year = "2017",
pages = "193-205"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2017). Two Faces of the Same Reality. Liquidation of Church Union in Belarus in 1839 According to Orthodox and Catholic Literature. , 193-205.