Niszczenie dzieła unii brzeskiej - założenia i realizacja
[Destroying the ideas of the Union of Brest - assumptions and execution]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Unia brzeska - uwarunkowania, konteksty i konsekwencje historyczno-kulturalne
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki