Derusyfikacja prawosławia na ziemiach polskich w XX wieku
[Derussification of Orthodoxy in Polish Lands in the Twentieth Century]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Słupsk
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Wschód - Zachód w nieprzerwanym dialogu
Redaktorzy: Jolanta Kazimierczyk-Kuncer
Strony od-do: 67-79
Streszczenie: W ramach polityki rusyfikacji na ziemiach polskich w XIX wieku caratu intensywnie promował ekspansję prawosławia. Przez długi czas państwo polskie, odrodzone w 1918 roku, miało walczyć ze spuścizną rozbiorów także w dziedzinie wyznaniowej. Władze polskie, akceptując istnienie Cerkwi prawosławnej, próbowały nadać jej polski charakter poprzez odrzucenie rosyjskiej tradycji. Taka polityka państwa polskiego wywoływała różne konflikty ze społecznością prawosławną. Prawosławie w Polsce po II wojnie światowej miało podobne problemy, jednak na relatywnie mniejszą skalę. Pod koniec XX wieku, obecność Cerkwi prawosławnej w Polsce już nie wywoływała żadnych emocji.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Witold Kołbuk",
title = "Derusyfikacja prawosławia na ziemiach polskich w XX wieku",
journal = "",
year = "2016",
pages = "67-79"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołbuk, W. (2016). Derusyfikacja prawosławia na ziemiach polskich w XX wieku. , 67-79.