dr hab. Wioletta Szymczak prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Socjologii Kultury, Religii i Partycypacji Społecznej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wioletta.szymczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8749-8862