dr hab. Wioletta Szymczak prof. KUL
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. - Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wioletta.szymczak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8749-8862