Wioletta Próchniak
dr Wioletta Próchniak
adiunkt - Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wioletta.prochniak_usun_to@kul.pl